Voorlopig alleen online diensten Voorlopig alleen online diensten


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 
Pastores en kerkenraadsleden krijgen steeds vaker de vraag wanneer er weer kerkbezoek mogelijk is. De kerkenraad volgt zo veel mogelijk het advies van de PKN op. Na elke coronapersconferentie is er overleg in de kleine kerkenraad. Worden er versoepelingen geadviseerd (PKN) of vinden we zelf versoepelingen verantwoord? Afgelopen overleg werd er opgemerkt dat er ‘rekkelijken en preciezen’ zijn en dat geeft al aan hoe lastig het is om beslissingen te nemen. De kerkenraad is verantwoordelijk en als kerk lig je onder een vergrootglas. We moeten van week tot week leven en hopelijk is kerkbezoek mogelijk met Pinksteren. Dit is geen belofte, maar een hele vurige wens. Tot de volgende persconferentie (20 april 2021) in elk geval geen kerkbezoek, online diensten, liever geen bijeenkomsten en vergaderingen in de kerk, geen activiteiten, jeugd- en jongerenwerk, streamingdiensten met zo weinig mogelijk vrijwilligers en uitvaartdiensten onder strenge voorwaarden. We houden je op de hoogte en hopelijk de volgende keer met lichtstraaltjes aan het eind van de tunnel!
terug