Bericht van de pastores over de 40 dagentijd Bericht van de pastores over de 40 dagentijd

IK BEN ER VOOR JOU- zeven keer warmhartig!

Binnenkort start de 40 dagentijd.

Dit jaar koos Kerk In Aktie als thema voor deze tijd de zeven werken van barmhartigheid, samengevat in die prachtige blijvende woorden: Ik ben er voor jou!
Woorden die de Godsnaam uitdrukken, woorden die handen en voeten kregen in het leven van Jezus, woorden die voor ons klinken als een belofte èn een opdracht voor ons leven.

In Mattheüs 25 : 31 - 46 staan de werken van barmhartigheid genoemd. Jezus presenteert ze als fundamentele waarden van zijn boodschap en daarmee van ons geloof.

Hoe zien de komende weken eruit? Vanaf zondag 21 februari staat steeds één werk van barmhartigheid (of: warm-hartigheid) als thema centraal.
We beginnen op 21 februari met “de zieken bezoeken”.
En we laten elke week één lokale persoon, organisatie of initiatief aan het woord, dat verbonden is aan dat thema.
Om zo te laten zien: kijk, je kunt dit ook vandaag de dag nog waar maken!

En om dat nog eens te “bewijzen” kunnen volwassenen en kinderen er meteen mee aan de slag: elke week is er een opdracht verbonden aan het thema.
Voor kinderen èn voor volwassenen. Eenvoudige opdrachten, dicht bij huis… dat is juist de bedoeling, zodat wij leren dat de Bijbel ook vandaag, in ons dagelijks leven, een levend, waardevol en uitvoerbaar Woord is.

Met die opdrachten is geld te verdienen… en dat kun je dan weer opsparen voor ons Oekraïneproject: het Inspiration Centre. Tegen Pasen verzamelen we het gespaarde geld en gaat er een warmhartige gift naar Nina!

Daarnaast heeft de diakonie samen met de commissie ZWO per week een collectedoel uitgekozen dat ook goed past bij het week-thema.

Doe je mee? Lees dan vanaf volgende week elke week in de nieuwsbrief de opdracht… en wees zeven weken op rij een warm-hartig mens. Heel veel succes!

Namens de pastores, Marti Koster
 

terug