Toekomstperspectief Toekomstperspectief
De kerkenmarkt, hoe nu verder?                           

Dat was de titel boven het stukje in het eerste Kruispunt van dit jaar. Een terugblik en een melding van opschorten van de activiteiten van de kerkenmarkt.
Maar… nu, nog maar enkele Kruispunten verder liggen er duidelijke plannen om de toen genoemde doorstart te gaan maken. Er is door een voorbereidingscommissie veel nagedacht en vergaderd. Er is gesproken met de Werkgroep Beheer, de Diaconie, de jeugd en de gemeente Brummen. Overal hebben we groen licht gekregen. We zijn nu in de fase beland dat we de plannen gaan concretiseren, naar buiten brengen en gaan uitvoeren.

Wat is nu het plan?
We gaan de Bongerd aanpassen zodat deze gebruikt kan worden als een “multifunctionele ruimte”. Dat houdt in dat we er een zgn ‘”inloopwinkel” gaan maken. Een gebouw waar ruimte is en blijft voor de jeugd en daaraan gerelateerde activiteiten. Een koffiehoek en inloopruimte waar gelegenheid is voor ontmoeten en een goed gesprek, en een kringloopwinkel waar goed gebruikte spullen worden aangeboden.

De constructie is als volgt:
De diaconie huurt de Bongerd van de kerk. Hierdoor heeft de kerk een vast maandelijks inkomen. De diaconie staat twee jaar garant voor de kosten. Uit de opbrengsten van de inloopwinkel wordt de diaconie terugbetaald. Na mogelijke aanloopverliezen zal de winkel naar verwachting kostendekkend kunnen gaan draaien. Een mogelijk overschot kan dan worden besteed aan de kerk en goede doelen binnen Eerbeek.

Het streven is om de eerste zaterdag van oktober 2023 te openen. Dat is van oudsher de datum waarop de kerkenmarkt werd gehouden. We willen dan starten met een kleine kerkenmarkt rondom de Bongerd en uiteraard de feestelijke aftrap van de inloopwinkel.
Maar, hiervoor moet er nog veel werk worden verzet. De Bongerd moet anders worden ingedeeld, aangepast, geschilderd enzovoorts. Er moeten weer goede spullen ingebracht, gesorteerd en netjes uitgestald worden. Er zijn vrijwilligers nodig die volgens rooster de winkel en de koffiehoek willen bemensen.

Concreet.
Bewaar je spullen die je op zolder hebt staan en die eigenlijk een nieuwe bestemming zouden kunnen krijgen nog eventjes…. Wanneer we klaar zijn om spullen in te nemen, melden we dat zo spoedig mogelijk. Denk na of het niet erg leuk zou zijn om op wat voor manier dan ook mee te doen, te klussen, te verven, te sorteren, te verkopen etc etc.
Ook zoeken we nog mensen die in een soort stuurgroep willen gaan zitten ten behoeve van de organisatie.

Je kunt je aanmelden via inloopwinkel@kruiskerkeerbeek.nl, meer weten, vragen?
Schiet een van de onderstaande mensen aan, of via de onderstaande telefoonnummers.

de voorbereidingscommissie:

Piet Breen                                                                         Jan Los
Gitta Schaink                                                                    Ronald Boerefijn
Alie Bleumink                                                                   Gerrit Busweiler              06-12422832
Anneke Slijper

 
terug