Sta op en schitter Sta op en schitter

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER”. Jesaja 60:1

Zondag 3 april was er een Nu FF Anders dienst, georganiseerd door de familie Katerberg. Voorganger Rita Vermeltfoort noemde in haar overdenking de woorden van de theoloog Van Ruler: ‘de liefde is een toverstaf… die alles aanraakt en onder stroom zet en leven geeft aan de dingen. Gods leven.’ Rita vervolgde met: “De meest eenvoudige handeling een luisterend oor, een bemoedigend woord. Een hand op je schouder, een beker koud water. Als zoiets simpels wordt aangeraakt door de toverstaf van de liefde dan krijgt het daarmee iets oneindig kostbaars, iets van blijvende waarde en betekenis”.

Met elkaar zongen we opwekking 815: “Vul dit huis met uw glorie”.
Vul dit huis met Uw glorie,
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

We eindigden met het mooie zegenlied van Sela “Ik zal er zijn”.

QR code om lied te luisteren

 
terug