Projectkoor

Projectkoor
Wat is het projectkoor?
Het projectkoor bestaat uit een enthousiaste groep gemeenteleden die van zingen houden, mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd. Het repertoire bestaat uit moderne liederen met een boodschap; popmuziek. Het projectkoor is laagdrempelig; we zingen 2 a 3 stemmig en geen moeilijke muziek. Het projectkoor kan zowel tijdens reguliere kerkdiensten als tijdens Nu FF Anders diensten of andere kerkelijke activiteiten worden ingezet; het projectkoor is dus geen Nu Ff Anders koor, maar een koor dat bestemd is voor allerlei vieringen. 

Repeteren: 
Elke 14 dagen op de 1e en 3e vrijdagavond van de maand (eventueel wekelijks vlak voor een “optreden”). Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur en starten met zingen om 20.00 uur. Rond 21.30 uur gaan we dan weer voldaan naar huis…. 
Helaas hebben we geen dirigent of pianist tijdens de repetities, maar met behulp van een bluetooth music box hebben we muzikale begeleiding. Tijdens kerkdiensten worden we begeleid door Elbert Vink op piano! We hebben een muziekcommissie die bestaat uit Marcel van Ooijen, Manouk van Ooijen en Eveline der Nederlanden.
 
Wees welkom: 
Mocht je zin hebben om te zingen en wil je meedoen met dit projectkoor, bel mail of app dan naar:
Eveline der Nederlanden, e.nedelnd@gmail.com  & 06-46476093 of Projectkoor@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                       

Je bent van harte welkom! 

Projectkoor & Cornonavirus: 
Vanwege het coronavirus kan er momenteel niet gerepeteerd worden! Nu is nog onduidelijk wanneer kerkdiensten en activiteiten zoals het projectkoor weer kunnen worden opgestart. Neemt niet weg dat je bij belangstelling natuurlijk contact kunt opnemen met Eveline. 
In het nieuwe seizoen (2020/2021) zal er worden gestart met het oefenen voor de musical. De leden van het projectkoor zullen dan ook gaan meezingen in het musicalkoor; in die periode (voorbereidingen musical) zal het projectkoor zelf niet standaard repeteren, tenzij er medewerking wordt verleend aan een kerkdienst.  

 
terug