Welke plannen heeft de Groene Kerk Eerbeek voor de komende tijd? Welke plannen heeft de Groene Kerk Eerbeek voor de komende tijd?


Huidige activiteiten zijn o.a.:

• Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping. 
• Werkgroep Groene energie
• Werkgroep Hergebruik (reparatie café) 
• Fair trade inkopen (koffie)
• Thema diensten
• Contacten met bijv. Voedselbank en Stichting KinderKleding Beurs

Wat de beoogde gemeenteavond in maart jl. betrof, gooide Corona roet in het eten. Maar dat houden we dan nog te goed voor een later tijdstip als we weer in staat zijn om elkaar in levende lijve te ontmoeten.
Een energiecoach zou informatie zou geven over energiebesparing thuis en iemand zou vertellen hoe hij zijn huis energieneutraal heeft gemaakt.
Op de jaarlijkse boomfeest van 18 maart jl. was gepland om samen met basisschool de Enk hun schoolplein te gaan vergroenen. Bewaren we ook voor volgend jaar.

De commissieleden Groene Kerk zijn: Gerrit Busweiler, Aad van der Ruijt  en Arjan Schutte.
Groenekerk@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                       


 
terug