penningmeester penningmeester


Nogmaals een dringende oproep voor het invullen van de vacature penningmeester van de werkgroep beheer.
In het kort wil ik de werkzaamheden toelichten:
· Gezamenlijk met het kerkelijk bureau zorgen voor de financiën van de Kruiskerk Eerbeek, je hoeft het dus niet alleen te doen. Je bent aanspreekpunt en eindverantwoordelijke op het gebied van financiën.
· Facturen moeten betaald worden en opbrengsten van collectes worden ingeboekt
· Het opstellen van de begroting en opmaken van de jaarrekening kan eventueel worden uitbesteed
· Salarisbetalingen lopen via een administratiekantoor
 
Voel je er wat voor, neem dan contact op met het kerkelijk bureau (kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl)
of met de voorzitter van de werkgroep beheer.
Jan van Lijden tel. 0653478869
 


 
terug