Pasen 2021

Pasen 2021
Kruiskerk Eerbeek viert Pasen
Helaas zijn er rondom Pasen nog steeds geen kerkdiensten live te bezoeken. De Kruiskerk organiseert daarom vanuit de kerk enkele activiteiten en zendt haar diensten via livestream uit.

Stiltewandeling
In de week vòòr Pasen maken we de overgang van alles wat dood gelopen is naar een nieuw begin. De winter is voorbij, in de natuur komt alles weer tot groei en bloei. Zo gaat het ook in het menselijk bestaan. Ingeslagen wegen lopen dood, en nieuwe wegen openen zich. Rondom deze thematiek is een stiltewandeling uitgezet, die vanaf zondag 28 maart (Palmpasen) te lopen is. De wandeling start in het Weberbos. In de Kruiskerk kun je een plattegrond ophalen van de route. Deze is aangegeven met kaarten, waarop een afbeelding staat en één van de kruiswoorden van Jezus. Je bent in ongeveer een half uur weer terug.  Na afloop van de wandeling kun je nog even de kerk in lopen. Deze is dagelijks geopend van 9-18 uur.

Kerkopenstelling op Stille Zaterdag
Op zaterdag 3 april, de dag voor Pasen, kan ieder die dat wil tussen 15-17 uur binnen lopen, om het sterven van Jezus te gedenken. In de kerk hangen hedendaagse teksten om even bij stil te staan, er klinkt zachte muziek en je kunt bloemen leggen bij het kruis. Een mondkapje is verplicht en we houden ons aan de corona-regels.

Livestream-Paasdiensten
De Kruiskerk zendt haar diensten uit via www.kerkdienstgemist.nl.  Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag begint de uitzending om 19.15 uur. Op Paasmorgen begint de uitzending om 9.30 uur met vrolijke Paasmuziek door lokale muzikanten, gevolgd door de Paasmorgendienst, die om 10.00 uur begint.
Voor meer informatie, zie: www.kruiskerkeerbeek.nl

De Protestantse Gemeente Eerbeek wenst je mooie Paasdagen toe!
 
terug