Overdenking KruisPunt 9 Overdenking KruisPunt 9


Stille nacht… heilige nacht…

Voor het eerst sinds mensenheugenis (nou ja… voor het eerst sinds ik mij kan herinneren) kan er geen kerstnachtdienst in een volle kerk gehouden worden, kan er geen vuurwerk afgestoken worden en mogen er geen nieuwjaarsfeesten georganiseerd worden. Om nog maar te zwijgen over de nieuwjaarsduik op 1 januari en het nieuwjaarsconcert.
Wat zal het stil zijn op straat, in feestlocaties, in restaurants en in de kerk…

Maar ook: wat zal het stil zijn in de huizen, als er slechts een handjevol mensen aanwezig mag zijn, in de verzorgings- en verpleeghuizen en in de aanleunwoninkjes daaromheen. En wat zal het stil zijn in onze eigen Bongerd, waar dit jaar niet gegourmet zal worden, geen oudjaarsfeest, geen foute kersttruienparty… wat
jammer!

Een oud kerstlied begint met de woorden: “Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht.” De nacht is dit jaar op een heel andere manier stil. Een manier die we niet verwacht hadden en waar we niet al heel lang op gehoopt hadden. We vinden het ontzettend jammer, we zijn zo gewend om Kerst uitbundig te vieren!

We moeten omschakelen, en de vraag is:
Hoe maken we van deze stille nacht een heilige nacht?

Misschien door dit jaar die stilte eens niet te doorbreken met feestgeschal, hoe gezellig dat ook is. Misschien door de stilte juist te aanvaarden en te omarmen. Licht uit, kerstboom aan, een paar kaarsjes, en de stilte gastvrij ontvangen, in ons huis en in ons hart. En dan: luisteren naar de stilte en ontvankelijk zijn voor wat zich in die stilte aandient.

Stil zijn, samen met een of twee mensen die je lief zijn, en vrede vinden in je hart. Op die manier opnieuw het wonder van Kerst beleven. Zoals het ooit beleefd werd. Door een man, een vrouw en een paar herders, in de stilte van de nacht.

Misschien ontdekken we het dan weer, met Kerst:

Een Stem die de stilte niet breekt
Een Woord als een knecht in de wereld
Een Naam zonder klank, zonder macht
Een vreemdeling zonder geslacht.


Ik wens het je toe......
De heilige stilte.
l is het maar één moment.

Gezegende Kerstdagen!
En een gezegend Nieuwjaar waarin
ouw geloof, 
jouw hoop en jouw liefde
opnieuw gestalte mogen krijgen.

Namens de pastores,
dominee Marti Koster
 
terug