Over het resultaat van Actie Kerkbalans 2021 Over het resultaat van Actie Kerkbalans 2021


In de kerkdienst van zondag 7 februari kon Wim Boomsma namens de Werkgroep Beheer, na veel telwerk van de commissie Geldwerving, het resultaat van de Actie Kerkbalans bekend maken.
De voorlopige opbrengst is € 151.051,--.  Vorig jaar op zondag 9 februari was dat € 154,000,--.
Inmiddels, 5 maart 2021, is door nagekomen toezeggingen de stand € 155.000,--!

Ons ledental per 1 januari 2021 was 1605, een jaar daarvoor was dit nog 1670. Een afname van 65 dus.
Het vervallen van hun bijdrage is goed gemaakt door verhogingen en/of nieuw ingekomen leden.
De Werkgroep Beheer is dan ook heel blij met deze mooie opbrengst.

Alle gevers van harte bedankt!
Ook alle lopers en tellers van harte bedankt!
Ondanks dat i.v.m. de coronamaatregelen de aanpak van Actie Kerkbalans is bijgesteld, is de actie opvallend soepel en snel verlopen!

 
terug