Orde van dienst zondag 8 mei Orde van dienst zondag 8 mei
Zondag 8 mei 2022
Woorden van bevrijding – kompas voor goed en kwaad

-welkom,

INTOCHT
-Aanvangslied 146:1,3 Zing mijn ziel voor God, uw Here

-Groet:

-Lied 146:4 Aan wie hongert geeft Hij spijze

-Gebed

KYRIE
-Lied 997: 1,2,4 En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land


HET WOORD
-Moment met de kinderen?

-Lezing: Exodus 20: 1-17

-Lied 321: 1,2,3,4,5,6,7 Niet als een storm, als een vloed

-Overdenking

-Muzikaal moment

-Lied 422: 1,2,3 Laat de woorden die we hoorden klinken in ons hart

GEVEN EN DELEN
-Gebed, stil gebed, Onze Vader

-Aandacht voor de collectes voor kerk en diaconie

UITTOCHT
-Slotlied 978: 1,3,4 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee

-Zegen:
!
terug