orde van dienst 9 juni orde van dienst 9 juni
Orde van dienst voor zondag 9 juni 2024
Voorganger Domina Janny Eldering-Schenkel

Welkomstwoorden mededelingen en aansteken van de kaarsen.
 We zingen Lied 280 1,2,3 en 4 (de vreugde voert ons)
Votum en groet
We zingen leid 280 vers 5 en 7.
We bidden om ontferming voor de nood van de wereld en na de woorden zo roepen wij tot U zingen wij  Heer ontferm u.
Loflied lied 1005 vers 1,2, 3,4 en 5.
Gebed om Gods Geest in ons midden
Schriftlezing  Ezechiel  18 vers 1-9
Zingen lied 418 vers 1 en 2
Matheus 28 vers 16-20
Zingen lied 275 vers 1,2,
Verkondiging
Zingen lied 418 vers  3 en 4.
We zingen biddend lied 1010  en daarna dankgebed en na een moment van stilte voor persoonlijk gebed  het Onze Vader.
Inzameling van de gaven.
Slotlied 425
Uitzending en zegen  gezongen AMEN.

 
terug