Orde van dienst 7 augustus Orde van dienst 7 augustus
Orde van dienst     Zondag 7 augustus 2022

Noach, een verhaal van hoop   

-Welkom, de kaarsen worden aangestoken (ouderling van dienst)

-Aanvangslied 287: 1,2 Rond het licht dat leven doet

-Groet

-Lied 287: 3 Rond het licht dat leven doet

-Gebed

-Kyriëlied 995: 1,2 O Vader, trek het lot U aan

-Gebed bij de opening van het Woord

-Lezing Genesis 6: 9-22 Noach

-Lied 513: 1,2 God heeft het eerste woord

-Lezing Johannes 15: 5-14 Blijf in mijn liefde

-Lied 513: 3,4 God heeft het laatste woord

-Overdenking

-Lied 422: 1,2,3 Laat de woorden die we hoorden

-Gebed met acclamatie

Na ieder: “Daarom bidden wij” zingen we de acclamatie:

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-Informatie over de collectes (diaken)

-Slotlied 425 Vervuld van uw zegen

-Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)
AMEN


 
terug