Orde van dienst 29-1 Orde van dienst 29-1
AANVANG
Welkom
De kaarsen worden aangestoken
Aanvangslied               Psalm 93 vers 1 en 2

Bemoediging en groet       

Gebed om ontferming

Lied            Lied 343

WOORD
Lezing        Sefanja3 vers 9 - 13
Lied           Lied 157a vers 1, 3 en 4
Lezing        Matteus 5 vers 1 - 12
Lied            Lied 528 vers 1, 3 - 5
Overdenking
Muzikaal moment overgaand in Lied 534

ANTWOORD
Informatie over de collecte
Gebed – voorbeden, stil gebed en Onze Vader   
Slotlied      Lied 418 vers 1 en 3 

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen   
Orgelspel

 
terug