Orde van dienst 26-6 Orde van dienst 26-6
Zondag 26 juni 2022

-Welkom, de kaarsen worden aangestoken

-Aanvangslied: Lied 213, 1 + 2

-Groet:

-Lied: 213, 5

-Gebed

-Lied: 868, 1 + 2 + 5

-Lezing: Handelingen 5, 1-11

-Lied: 912, 1 + 4 + 5 + 6

-Overdenking: We zullen doorgaan!

-Muzikaal moment overgaand in lied: Psalm 139, 1 + 14

-Informatie over de collecte

-( indien nodig. Bericht van overlijden, gedenken)

-Gebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-Slotlied: Lied 841, 1 + 2

-Zegen

-Orgelspel
 
terug