Orde van dienst 25 september Orde van dienst 25 september
 Aan tafel! – Over gastvrijheid

-Welkom, de kaarsen worden aangestoken

-We zingen een  lied: Vrede voor jou (op melodie van lied 276 liedboek)

-Groet:

-Tweede couplet

-Inleiding bij de dienst

-Gebed

-Lied 317: 1 Grote God, Gij hebt het zwijgen

-Lezing 1 Koningen 17: 2 t/m 16 Meel in de pot en olie in de kruik

-Lied 317: 2 Heer, uw boodschap staat geschreven

-Lezing Mattheüs 25: 35 t/m 40 De werken van barmhartigheid

-Lied 317: 3 Roep ons uit de doodse dalen

-Overdenking

-Muzikaal moment

-Lied 321: 1,3,4,6,7 Niet als een storm, als een vloed

-Aandacht voor de collecte (Anke)

-Bericht van overlijden mw. Hetjes-van der Veen

-Gebed, voorbeden met acclamatie, stil gebed, Onze Vader
 
Acclamatie tussen de gebeden door:  Lied 368F God van leven en licht

-Slotlied 422: 1,2,3 Laat de woorden die we hoorden

-Zegen
 
terug