Orde van dienst 22 januari Orde van dienst 22 januari

Voorganger              Jolanda Aantjes, Hall

Thema:          Roeping
                       
Orgelspel

Welkom
            Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied         
Lied 280: 1, 2, 3, 5 en 7
De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en groet

Psalm 25: 1 en 6               
Heer, ik hef mijn hart en handen

Gebed om Gods ontferming

Lied    836: 1, 2 en 4          O Heer, die onze Vader zijt                      

Gebed om licht door de heilige Geest

Bijbellezingen                    
1 Koningen 19: 14 – 22
Marcus 1: 14 - 20
                                              
Lied    531: 1 en 3               Jezus, die langs het water liep

Verkondiging

Muziek

Psalm 139: 1, 2 en 6 

Informatie over de collecte

Gebeden       Stilte              Onze Vader

Slotlied         975: 1 en 2   Jzus roept hier mensen samen    

Zegen

Orgelspel

Collecten bij de uitgang

Koffie/ thee


 
terug