orde van dienst 19 maart orde van dienst 19 maart
Welkom - De kaarsen worden aangestoken

Zingen: Lied 43: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en Groet

Korte inleiding op de dienst

Gebed

Het 40dagen lied

Kindermoment waarna de kinderen naar de nevendienst gaan.

Zingen: Lied 276: 1 en 2

Lezingen: Psalm 23
                 Marcus 14: 1-11

Zingen: Lied 23B: 1, 2 en 3

Verkondiging

Zingen: Lied 838: 1, 3 en 4

Informatie over de collecte

Dienst der gebeden - stil gebed - Onze Vader

Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Zegen - 3x Amen

 
terug