orde van dienst 17 sept. orde van dienst 17 sept.
Eerbeek, Zondag 17 september 2023

-Welkom, de kaarsen worden aangestoken

-Aanvangslied: Lied 215, 1 + 2

-Groet:

-Lied 215, 3 + 4

-Gebed

-Lezing: Matteüs 18, 21 – 35

-Lied: 1010, 3 + 4

-Overdenking: Je vijandschap kan je meer kwaad doen dan je vijand

-Muzikaal moment overgaand in lied 103c, 1 + 2 + 3

-Informatie over de collecte

-( indien nodig. Bericht van overlijden, gedenken)

-Gebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-Slotlied: 416

-Zegen met gezongen Amen  lied 431b

-Orgelspel


 
terug