orde van dienst 15-5 orde van dienst 15-5
Situatie:     Vierde zondag na Pasen 
Tekst:         Johannes 21 : 5
Thema:        VOL ZIJN MET DINGEN, DIE ERTOE DOEN

Zondag

-Welkom, de kaarsen worden aangestoken

-Aanvangslied Psalm 81 : 1, 2 , 3 en 4

Votum en Groet:

Kyriegebed

-Lied Psalm 33 : 1, 7 en 8

-Gebed

-Lezing Johannes 21 : 1 - 14 

-Lied  Psalm 8 : 3, 4 en 5

-Overdenking

-Muzikaal moment overgaand in lied NLB 644 : 1, 4 en 5

-Informatie over de collecte

-Gebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-Slotlied NLB 650 : 1 en 2

-Zegen , beantwoord door het AMEN van de gemeente
 
  • Orgelspel
terug