orde van dienst 10 september orde van dienst 10 september
Tekst:         Mattheus 13 : 45 en 46
Thema:        O O O
Welkom, Aansteken kaarsen
Votum en groet
Aanvangslied:        Psalm 19 : 1 en 4             intro, schat
Kyriegebed
Lofprijzing
Zingen:                 NLB 413 : 1, 2 en 3         lofprijzing, ontferming
Gebed bij de Schriften
Zingen:                 NLB 283
Schriftlezing:       Mattheus 13 : 45 en 46
Zingen:                 NLB 313 : 1 en 2             schat, Woord
Preek
Muzikaal moment
Zingen:                 NLB 518 : 1 en 2             parel
Collecte
Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader
Zingen:                 NLB 908 : 1 en 3             schat
Zegen
Zingen:                 AMEN
 
terug