Ontmoeting Ontmoeting
Met voldoening kijken we als pastores terug op startzondag, waar we samen met zo’n 70 gemeenteleden in de kerk en zo’n 80 livestream-kijkers aan de slag gingen met het thema: Van binnen naar buiten (en andersom). Het was fijn om dit met een voorbereidingsgroep en met Changing Composition ++ (lees: Henk, Esther en Lotte Bons plus twee toegevoegde stemmen van Willeke en Jelte) te kunnen vorm geven.
Wat een heerlijk begin van een nieuw seizoen! Kerk naar Buiten, het jaarthema kreeg hiermee een aftrap in de dienst.
In de nieuwsbrief, Kruispunt en in diensten zullen we er dit jaar meer over laten horen. Kerk Naar Buiten gaat volgens mij in de aller -eerste plaats over Ontmoeting. Ontmoeting met mensen die we nog niet eerder ontmoet hadden in kerkelijk verband. Ontmoeting tussen de werelden “binnen en buiten de kerkmuren”. Ontmoeting met organisaties en personen in onze directe omgeving, die dezelfde waarden hebben als wij, en met wie we van daaruit maatschappelijk actief willen zijn.
Ontmoeten, het valt niet altijd mee. Want we zijn allemaal anders, we zien er niet hetzelfde uit, we spreken soms niet dezelfde taal en begrijpen niet altijd elkaars beweegredenen en gedrag. Een uitdaging, ga er maar aan staan!
Deze zondag gaat de dienst over “Ontmoeting bij de bron.” In de dienst luisteren we o.a. naar een gedicht van Stef Bos. Ik wil het alvast mee geven, dan kun je het van te voren lezen en op je laten inwerken. Herken je het?
Kun je er iets mee? Ik hoop het.

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebben.
En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.
Je moet niet alles willen verklaren. Voor je het weet, verklaar je elkaar de oorlog.
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet jezelf in de ander durven zien. Zonder in die ander te verdwijnen.
Het kan opeens zomaar voor je staan.
Het lijkt op iets om uit de weg te gaan.
Dat is het vreemde van geluk.
Je maakt het waar of je maakt het stuk.
Het kan jou bedreigen, het kan jou behoeden.
Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten!

Namens de pastores, ds. Marti Koster.
terug