Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk EerbeekĀ  Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk EerbeekĀ 


Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek 

Op 13 oktober heeft de Rijksoverheid de maatregelen om Corona-verspreiding tegen te gaan fors aangescherpt omdat de stijging van corona onrustbarend is.
De PKN heeft op 14 oktober een aanscherping van het protocol gepubliceerd. 
De kerkenraad heeft in kleine kring op 14 oktober besloten om ook in de Kruiskerk tot een aanscherping van de gebruiksregels te komen. 
De besluiten zijn ingrijpend en in ieder geval de komende 4 weken noodzakelijk:
Voor de kerkdiensten geldt de komende weken:

Bij klachten, blijf thuis.
 • Het livestreamen van kerkdiensten, rouwdiensten en trouwdiensten gaat door.
 • In de kerkzaal van de Kruiskerk mogen rekening houdend met 1,5 m afstand, maximaal 30 personen zitten. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
 • Het dragen van een mondkapje bij alle verplaatsingen in het kerkgebouw is een basisregel. 
 • Het is noodzakelijk dat kerkgangers zich voor de kerkdienst aanmelden:
  e-mail             scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
  telefonisch      0313 653077 
  Je kunt je aanmelden tot de zaterdag voor de dienst 18.00 uur.
 • Inloop vanaf 09.30 uur. Kom gespreid binnen. Er staat gel om je handen te reinigen.
 • Bij binnenkomst wijzen kosters/vrijwilligers, herkenbaar aan naamplaatje of hesje, de looproutes in de kerk aan. Het is belangrijk om de aanwijzingen op te volgen. De looproutes staan aangegeven. 
 • In de kerkdiensten zingen we niet, ook niet zachtjes. 
 • Er is helaas geen koffiedrinken voor of na de dienst. 
Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt:
 • Het koffiedrinken op dinsdagmorgen gaat de komende weken helaas niet door. We zetten ons, in afstemming met hen, in om de trouwe bezoekers regelmatig op te zoeken of te bellen.
 • Werkgroepen en commissies stellen hun vergaderingen en bijeenkomsten uit, of vergaderen digitaal. De grote kerkenraad van 2 november wordt uitgesteld. 
 • De vanuit de Kruiskerk georganiseerde huiskamerbijeenkomsten in de Beekwal worden aangepast.
 • Jeugdactiviteiten t/m 16 jaar kunnen doorgaan.
terug