Liturgische schikking 27 maart. Ontmoeting rond de maaltijd Liturgische schikking 27 maart. Ontmoeting rond de maaltijd


Zondag 27 maart; 4e zondag in de veertigdagentijd.
Lezing: Marcus 14: 1-11
Jezus met kostbare olie gebalsemd

U ziet een schikking waarbij kronkeltakken gebruikt worden.
Dit verbeeldt dat de gemeenteleden elkaar nu weer ontmoeten na de coronaperiode.

Marcus 14: 1-11. Jezus is aanwezig bij een feestmaal. Er komt een vrouw binnen met kostbare olie. Ze breekt het flesje en giet het uit over het hoofd van Jezus. Sommigen vinden dit verkwisting.

Bij het stuk ligt alvast een steen met de blik op Pasen.
In de diensten ziet u de matzes als teken van de maaltijd.
 
terug