Liturgische schikking 10 april Liturgische schikking 10 april


Liturgische schikking veertigdagen tijd zondag 10 april 2022

Palmpasen
Marcus 11: 1-11

U ziet een schikking waarbij kronkeltakken gebruikt worden.
Dit verbeeldt dat de gemeenteleden elkaar nu weer ontmoeten.

Met Palmpasen wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Langs de weg staan de mensen te juichen en te zwaaien met palmtakken.
Uit de cirkel komen twee witte linten: de verbeelding van de weg door Jeruzalem, de intocht.
De buxustakjes in de schikking staan symbool voor de palmtakken.

Bij het stuk ligt alvast een steen met de blik op Pasen. Het Kruis is ook al te zien.

 
terug