Indienen van kopij Indienen van kopij
Redactie
Alle kopij voor ons kerkblad KruisPunt, de nieuwsbrief, de website, Facebook en regionale bladen kun je sturen naar: Redactie@kruiskerkeerbeek.nl


Een financiële bijdrage voor het kerkblad KruisPunt, dat 6 keer per jaar verschijnt, wordt zeer op prijs gesteld!
Het richtbedrag is € 16,-- per jaar.
Niet-gemeenteleden kunnen een abonnement aanvragen via: Info.kerkbladen@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar  Nieuwsbrief@kruiskerkeerbeek.nl    

Wil je de familieberichten (o.a. van overlijdens) ontvangen, meld je dan aan bij: Scribaat@kruiskerkeerbeek.nl                                                                               
terug