Komende Collectes van Diaconie en ZWO Komende Collectes van Diaconie en ZWO
Onder normale omstandigheden zijn er 3 collecten in de dienst.
Dit zijn er nu voorlopig 2, één collecte voor de kerk (inclusief bijdrage voor onderhoud) en één collecte voor de diaconie of ZWO.
Het collectedoel voor de diaconie of ZWO wordt in de dienst en in de digitale nieuwsbrief toegelicht.


Als je de kerkdiensten via de livestreamuitzendingen volgt dan kun je de bijdrage voor de collecte ook storten op de volgende bankrekeningen:

NL43RABO 0311 023 185 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (kerk)
NL37RABO 0311 026 494 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie)
NL58RABO 0316 109 983 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO)
 
terug