Kerkbalans 2023 Kerkbalans 2023Op 14 januari a.s. gaat Actie Kerkbalans weer van start, met als thema:

 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’!
 
Tijdens deze actie ontvangen al onze gemeenteleden een brief of een mailbericht met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2023 dat we weer op u mogen rekenen, voor de toekomst van onze kerk.
 
Door vooral de afname van het aantal gemeenteleden wegens overlijden wordt er voor 2023 een tekort verwacht van € 12.467,--.
Laten we met elkaar proberen dit tekort weg te werken en daarom vragen wij u dit mee te wegen als u uw bijdrage voor 2023 gaat bepalen.
 
Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Zoals u ziet hebben we de rode loper al uitgelegd.
 
Werkgroep beheer
 

terug