Kaarten voor de Beekwal Kaarten voor de Beekwal
Het Zorgcentrum de Beekwal is de afgelopen weken getroffen door het coronavirus. Een groot aantal bewoners en verzorgers zijn positief getest. De bewoners mogen geen bezoek ontvangen en het personeel is overbelast.
In de kerkdienst van afgelopen zondag hebben we de bezoekers van de dienst gevraagd om de namen te schrijven op 6 kaarten voor de 6 afdelingen van de Beekwal. Maandagmorgen zijn deze kaarten met 6 bossen bloemen in de Beekwal gebracht als steuntje in de rug en een blijk van medeleven voor het personeel.In dezelfde kerkdienst hebben we een oproep gedaan om een of meerdere kaarten te schrijven voor de bewoners van de Beekwal. Tot dinsdagavond konden de kaarten in de kerk worden ingeleverd. Veel gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Dinsdagavond hadden we 56 kaarten en met een kleine aanvulling door de diaconie kregen alle 65 bewoners van de Beekwal deze week een kaart met een bemoedigend woordje.

Alle mensen die aan deze actie hebben meegewerkt, willen we hartelijk bedanken!

Anke Los en Piet Breen, namens de diaconie
terug