Jaarrekeningen 2020 Jaarrekeningen 2020
De jaarrekeningen 2020 van PG Eerbeek, diaconie en ZWO met de verklaringen van de kascontrole commissie en toelichtingen liggen ter inzage op de tafel in de hal van de kerk.
Mocht je vragen hebben, opmerkingen of bezwaren dan graag reageren voor 31 mei 2021:
wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl
diaconie@kruiskerkeerbeek.nl
Er kunnen niet meer dan twee mensen tegelijkertijd op 1,5 meter afstand de papieren jaarrekeningen inzien. Voorkom wachtrijen en kies een zo gunstig mogelijk tijdstip!
terug