Uitkomsten Jaarrekening 2020 Uitkomsten Jaarrekening 2020


Verder waren er t.o.v. de begroting meevallers bij de collectes, giften, vergoedingen voor uitvaarten en bijdragen voor ons kerkblad KruisPunt. Er werd in 2020 minder uitgegeven aan onderhoud en er waren beduidend lagere energiekosten.
Tegenvallers waren er bij uitkeringen van rente, dividend en verzekeringen. De extra inzet van pastores en de ambulante predikant waren eenmalige kosten, evenals de aanschaf van de nieuwe drukmachine.
Onze reservefondsen zijn gebruikt voor de aanschaf van livestreamapparatuur en voor toevoeging van orgelpijpen. Er zijn vanwege het tekort over het jaar 2020 alleen enkele noodzakelijke stortingen in de reservefondsen gedaan.


Het totale negatieve resultaat over 2020 komt uiteindelijk uit op € 6.671,--. 
Gelet op het zeer bijzondere jaar zijn wij hiermee toch tevreden!


De komende jaren houden we rekening met extra kosten voor digitale abonnementen (website, mail, Kerkdienstgemist etc.) en voor licenties (liederen). De definitieve balans en verlies en winstrekening van 2020 van de Protestantse Gemeente Eerbeek kun je inzien op maandag- en donderdagmorgen op het Kerkelijk Bureau in de Kruiskerk. 
Gemeenteleden kunnen dan ook telefonisch 0313-652366 of per e-mail (kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl) vragen stellen.
Hans Braun, namens de werkgroep beheer.
 
terug