Hoe nu verder met de kerkenmarkt? Hoe nu verder met de kerkenmarkt?
Hoe nu verder met de kerkenmarkt?

Op 1 oktober 2022 is er een geweldige kerkenmarkt gehouden. Een fenomeen wat al 50 jaar bestaat. In de berichtgeving daarover is het al genoemd: het voortbestaan van de kerkenmarkt wordt ernstig bedreigd. De afgelopen kerkenmarkt zou wel eens de laatste kunnen zijn. Niet vanwege gebrek aan mooie spullen of het gebrek aan enthousiasme onder de vrijwilligers.  Maar er zijn meerdere oorzaken waardoor het, in ieder geval voorlopig, echt de laatste kerkenmarkt geweest is. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen organiseren van een kerkenmarkt, is het hebben van een geschikte ruimte om de gedurende het hele jaar ingebrachte spullen te sorteren en op te slaan. Door het verdwijnen van de voormalige mavo aan de Derickxkamp hebben we die ruimte niet meer. Tot nu toe hebben we geen vervangende ruimte kunnen vinden.
Daarnaast wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor al het werk wat verzet moet worden. Het werk komt in feite op een steeds kleiner en ouder wordende groep mensen neer. Steeds meer mensen haken af vanwege leeftijd en/of conditie. Zeer begrijpelijk maar we worden daar wel mee geconfronteerd. Ook binnen de kerkenmarktcommissie speelt dit mee. Een aantal commissieleden heeft, mede vanwege de onzekerheid over de toekomst van de kerkenmarkt, om die redenen ook besloten om nu te stoppen.
Daarom is besloten de kerkenmarktcommissie, in afgeslankte vorm, niet op te heffen, maar de activiteiten te beperken tot voornamelijk het zoeken naar geschikte ruimte. Vooralsnog geen verdere activiteiten, geen kerkenmarkt, geen inbreng. Maar wel met de gedachte dat mocht er geschikte ruimte beschikbaar komen, we in welke vorm dan ook een doorstart gaan maken. Mochten er (met name jeugdige, fysiek of in de geest) mensen zijn die zich hierdoor aangesproken voelen, goede ideeën hebben of nog beter, ruimte beschikbaar hebben, laat het weten!

Namens de commissie,
Gerrit Busweiler,
06-12422832
inloopwinkel@kruiskerkeerbeek.nl
 
terug