Hoe het ging met de collecteopbrengsten voor Diaconie en ZWO in 2020 Hoe het ging met de collecteopbrengsten voor Diaconie en ZWO in 2020
Na een korte aanloop in maart en april hebben we wekelijks via de online- en streamdiensten en de nieuwsbrief voor de wekelijkse collecte een oproep gedaan om onze collectedoelen te blijven steunen. We zijn blij en dankbaar dat velen van jullie aan deze oproep ruimhartig gehoor hebben gegeven.
  

De diaconie en ZWO hebben in 2020 bijna € 4.000,-- meer inkomsten gehad dan in 2019! Een paar voorbeelden van collecteopbrengsten:
 Oekraïne, voedselpakketten € 1.350,--
 Victory4all, voedselpakketten € 1.074,--
 Kerk in Actie, kerstcollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland € 1.075,--.

Zo hebben we in 2020 dankzij jullie bijdragen onze binnenlandse en buitenlandse doelen weer kunnen steunen. Aan het maaltijdenproject in ons dorp hebben we onze financiële steun kunnen geven en bij onze oudere en zieke gemeenteleden met Kerst een attentie bezorgd.

Hartelijk dank voor de steun van het afgelopen jaar en we hopen ook voor 2021 weer op jullie bijdrage te kunnen rekenen zodat we aan de projecten in ons dorp, landelijk en wereldwijd kunnen bijdragen.

Piet Breen, namens diaconie en ZWO
 
terug