Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk" Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk"

Elke 2e woensdag van de maand eten in de Kruiskerk.
We beginnen om 17:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur.
Kosten € 6.00 voor volwassenen en € 2.50 voor kinderen tot 12 jaar (of naar draagkracht).
Opgave t/m zondag 12.00 uur, voorafgaande aan de 2e woensdag bij Ria Boomsma (0313 654855) of Arda Bijl (0313 651847).

Helaas kan 'samen eten, voorlopig, nog niet doorgaan tot de coronamaatregelen voldoende ziijn versoepeld.
Informatie: Ria Boomsma en Arda Bijl.

terug