Werkgroep Diaconaat Werkgroep Diaconaat
Werkgroep Diaconie

Piet Breen

Voorzitter

Arja de Bondt

Secretaris

Ronald Boerefijn

Penningmeester

Alie Bleumink

Rayondiaken rayon zuid

Anke Los

Rayondiaken rayon noorden en aanspreekpunt van diverse diaconale activiteiten:  

- bezoekwerk - Riet van Laar
- koffiedrinken na de kerkdienst - Tineke ten Klooster
- bloemendienst  - Corrie Slingerland
- contactmiddag voor ouderen - Jeannet Wehrmeijer en werkgroep ouderenmiddag
- kerkvervoer - Willeke Schutte

Gea van Dijken

Diakonaal medewerker

E-mail  Diaconie@kruiskerkeerbeek.nl                                                                               

Postadres
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ Eerbeek

Bankrekeningnummer   Diaconie PG Eerbeek

NL37 RABO 031.10.26.494

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, als raad zelf beheren en besteden. Het diaconaat is verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

  • Verantwoordelijk voor de collecte-inzameling en vragen om betrokkenheid bij het diaconale werk (o.a. via informatie in het Kruispunt).
  • Betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen tijdens het Heilig Avondmaal.
  • Betrokken bij voorbereiding van diensten o.a. op Witte Donderdag en de diaconale dienst.

Onder de diaconale raad ressorteren  de volgende commissies:

  • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
  • Kookgroep 
  • Commissie ouderenmiddag/kerstmiddag
  • Commissie die de wekelijkse koffieochtend organiseert
terug