Diaconale en ZWO collecten in de maanden maart en april 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden maart en april 2021
Als er de komende tijd bij diaconie en ZWO aanvragen voor hulp binnenkomen, wordt het rooster aangepast.  
In de dienst zijn er  2 collecten, één collecte voor de kerk en één collecte voor de diaconie of ZWO.
Het collectedoel voor de diaconie of ZWO wordt in de dienst, op de website en in de digitale nieuwsbrief toegelicht.

Als je de kerkdiensten via de livestreamuitzendingen volgt dan kun je de bijdrage voor de collecte storten op de volgende bankrekeningen:

NL43RABO 0311 023 185 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (kerk)
NL37RABO 0311 026 494 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie)
NL58RABO 0316 109 983 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO)
 
terug