Diaconale en ZWO collecten in de maanden juli en augustus 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden juli en augustus 2021


Als er de komende tijd bij diaconie en ZWO aanvragen voor hulp binnen komen,                         
wordt het rooster indien nodig aangepast.   
                    
De collectes zullen wekelijks in de digitale nieuwsbrief en op de website worden toegelicht.
                 
Je kunt je bijdrage storten op de bankrekeningen van Diaconie en ZWO.                          
Diaconie: NL37RABO0311026494             
ZWO:    NL58RABO0316109983 

 
terug