Diaconale collecte zondag 5 september Diaconale collecte zondag 5 september
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.Meer informatie vind je op de website van Kerk in Actie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana/

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 5 september Ghana
 
terug