Diaconale collecte zondag 28 maart Diaconale collecte zondag 28 maart


De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Met jouw bijdrage aan de collecte ondersteun je diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te helpen.

Meer informatie over het binnenlands diaconaat vind je op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteuning-diaconaat-in-arme-regios/

De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 28 maart Kerk in Actie.
 
terug