Diaconale collecte zondag 25 juli Diaconale collecte zondag 25 juli
Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de gedupeerden van de overstromingsramp in Limburg.

Het gaat hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. Het is niet de bedoeling dat er directe steun aan particulieren en ondernemingen gegeven zal worden. Het gaat om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren. 

Meer informatie vind je op www.nationaalrampenfonds.nl.

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 25 juli ramp Limburg.
 
terug