Diaconale collecte zondag 25 april Diaconale collecte zondag 25 april


Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.
Met jouw bijdrage aan de collecte steun je het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 25 april diaconaat Kerk in Actie.

 
terug