Diaconale collecte zondag 22 november Diaconale collecte zondag 22 november
Het maaltijdenproject is een initiatief van 

in samenwerking met de Stichting Welzijn Brummen.
 
De afgelopen 5 weken kregen ruim 500 ouderen en andere mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze coronatijd elke vrijdag een warme maaltijd aangeboden. Ruim 60 gemeenteleden van onze kerkgemeenschap maken hier gebruik van.
De actie loopt nog tot half december. De diaconiën van Brummen, Hall en Eerbeek hebben in totaal € 5.000 toegezegd om dit maaltijdenproject samen met andere organisaties mogelijk te maken.

Voor deze taak en andere diaconale taken in Eerbeek vragen wij deze week jouw bijdrage.

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 22 november plaatselijk diaconaat.


 
terug