Diaconale collecte zondag 21 maart Diaconale collecte zondag 21 maart
De afgelopen weken is de diaconie een actie gestart om noodhulp aan te bieden aan mensen die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. De overheid helpt wel, maar de financiële hulp is soms al niet genoeg om de vaste lasten te betalen.
De diaconie wil deze mensen in ons dorp graag helpen door wekelijks zolang het nodig is een boodschappenpakket of boodschappenpas te geven.

Om dit en alle andere hulpvragen die de diaconie krijgt te kunnen betalen, vragen we om jouw bijdrage.

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 21 maart plaatselijk diaconaat.
 
terug