Diaconale collecte zondag 19 september Diaconale collecte zondag 19 september
Naar daklozen maar ook voor alle andere activiteiten van het Leger de Heils gaat jouw bijdrage.

Meer informatie op: https://www.legerdesheils.nl

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 19 september Leger des Heils.
 
terug