Diaconale collecte zondag 15 augustus Diaconale collecte zondag 15 augustus
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk
in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen
kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet
te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining​. Zij zijn in
de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.
Bouw jij mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?
Met jouw bijdrage aan deze collecte steun je het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit
project in Pakistan.Meer informatie vind je op de website van Kerk in Actie: kerkinactie.nl/christeninpakistan

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 15 augustus Pakistan.

 
terug