Diaconale collecte zondag 14 februari Diaconale collecte zondag 14 februari
Weet je iemand waar de bloemen een keer gebracht kunnen worden, geeft dit dan door via de mail aan de scriba van de kerk. De reden graag even vermelden in de mail.

Het emailadres is: scribaat@kruiskerkeerbeek.nl.

Voor deze taak en andere diaconale taken in Eerbeek vragen wij je deze week jouw bijdrage.

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 14 februari plaatselijk diaconaat.


 
terug