Diaconale collecte Kerst 2021 Diaconale collecte Kerst 2021


De avond- en nachtopvang de Duif is laagdrempelig. De opvang is sober maar veilig, warm en gratis. Per nacht biedt de Duif aan ongeveer 20 mensen een warme en veilige opvang voor de nacht waar een huiselijke sfeer heerst. En er is de mogelijkheid om te douchen en kleding te wassen. De Duif realiseert deze opvang het hele jaar door met ongeveer dertig vrijwilligers.


Kijk voor meer informatie op nachtopvangdeduif.nl

Het Kruispunt, huiskamer voor thuis- en daklozen
Het afgelopen jaar is er 2 keer een maaltijd verzorgd door een koopgroep vanuit onze gemeente. Voor de vrijwilligers van de kookgroep een fijne en dankbare ervaring. Ook in 2022 zijn er weer 2 data gepland waarop we weer gaan koken.Meer informatie over het Kruispunt vind je op www.stichtingkruispunt.nl.

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte kerst De Duif en Het Kruispunt.

Collecte voor de kerk op 1e kerstdag
De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL43RABO 0311 0231 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek onder vermelding van collecte 1e kerstdag - kerk.
 
terug