Diaconale collecte 29 augustus voor Haïti Diaconale collecte 29 augustus voor Haïti
Meer informatie vind je op de website van Kerk in Actie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haitiDe bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 29 augustus Haïti.
 
terug