Diaconale collecte zondag 17 oktober Diaconale collecte zondag 17 oktober
De hulp die boerin Madeleine van de kerk ontving, bracht een grote verandering in haar leven. Ze heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze vertelt: “Niet alleen de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf.”

Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk samen met een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht.
“Voor het eerst in mijn leven, heb ik eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet meer om geld te vragen. Ik ben financieel onafhankelijker geworden. Nu kan ik mijn kinderen iets kleins toestoppen als zij dat nodig hebben. Dat geeft een rijk gevoel.”
Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. “De preek maakt me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen vind ik het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk.”

Dankzij jouw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen, zoals Madeleine, ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen.De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 17 oktober Kameroen

Je kunt ook wekelijks meedoen met de collecte via de Appostelapp.

terug