De voedselbank: oog voor voedsel, hart voor mensen De voedselbank: oog voor voedsel, hart voor mensen
De voedselbank heeft twee hoofddoelstellingen:
  1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
  2. Het voorkomen van verspilling van voedsel

In aanmerking komen voor een voedselpakket
Of een huishouden in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt af hoeveel geld dat huishouden maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Hiervoor telt de voedselbank eerst alle inkomsten op en trekt de vaste lasten daarvan af. Als het eindbedrag lager is dan het normbedrag dan kan een huishouden gebruik maken van de voedselbank. Iedereen die aan de eisen voldoet kan gebruik maken van de voedselbank; of je nu alleenstaand bent of een gezin.

Door de coronacrisis is er bij veel mensen een vast inkomen weggevallen. Hierdoor zijn alle toelatingsnormen nu tijdelijk met 25% verhoogd. Dus ook voor een tijdelijke situatie kunt u nu sneller terecht bij de voedselbank.

Aanmelden voedselbank
Aanmelden bij de voedselbank kan heel eenvoudig: via de website of via (hetzelfde) formulier bij alle locaties. Discretie en privacy staat bij de voedselbank hoog in vaandel. Er wordt geen oordeel geveld over uw omstandigheden en situatie. De voedselbank is er om u te helpen. U bent en staat er niet alleen voor. Wij helpen u graag.

Voedselbank Zutphen is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties, kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen en dergelijke. Donaties zijn altijd welkom en zijn aan te melden via de website.

Voor meer informatie over de aanmeldnorm of om u zelf aan te melden: www.voedselbankzutphen.nl. U kunt ook een aanmeldformulier ophalen bij alle locaties tijdens openingstijden.  

 
terug